ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ''ΤΥΡΙΚΟΣ'' 20-24 oΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010